Le Gym Privat

Forskning på belastningsskader på muskel og skjelett systemet, samt lang klinisk erfaring tilsier at akutt behandling er det sikreste virkemiddelet for rask tilheling. Akutt fysioterapi kan i mange tilfeller korte ned et sykefravær med mange uker og kan forhindre langtidssykemelding. Dette har økonomiske og personlige konsekvenser for både bedriften og den ansatte.

Da det er et problem med generelt lange ventelister hos fysioterapeuter har vi knyttet til oss kollega Ingrid Lydia Haukalid som vil jobbe helprivat utenom den kommunale driftstilskuddsordningen.

Priser:

Første konsultasjon/undersøkelse kr 450

Videre behandling kr 395/ gang

Direkte kontakt – du trenger ikke rekvisisjon fra lege

 

Det er stengt for kommentarer.