Le Gym Privat

LE GYM FYSIOTERAPI PRIVAT

Forskning på belastningsskader på muskel og skjelett systemet, samt lang klinisk erfaring tilsier at akutt behandling er det sikreste virkemiddelet for rask tilheling. Akutt fysioterapi kan i mange tilfeller korte ned et sykefravær med mange uker og kan forhindre langtidssykemelding. Dette har økonomiske og personlige konsekvenser for både bedriften og den ansatte.

Da det er et problem med generelt lange ventelister hos fysioterapeuter har vi knyttet til oss kollega Kjersti Fresvik som vil jobbe helprivat utenom den kommunale driftstilskuddsordningen.

Hun kan tilby følgende:

Direkte kontakt – du trenger ikke rekvisisjon fra lege

Det er stengt for kommentarer.